Gary Player Knockout Competition 2017      
Main Competition       
Winner   E Barnard / B Burger (play off) 73  
Runner Up M de Groen / D Tuchten 73  
1st Consolation          
Winner   C Hugo / G Briggs   63  
Runner Up G Stolp / N Stolp   52  
2nd Consolation           
Winner   D Peerless / C Smit   68  
Runner Up J Erasmus / M Drummond 58